ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 62,300
 • 62,300
 • 62,300
 • NET.
 • 71,100
 • 71,100
 • 71,100
 • ORG.
 • 36,112
 • 74,200
 • 74,200
 • BIZ.
 • 80,900
 • 80,900
 • 80,900
 • INFO.
 • 18,026
 • 76,200
 • 76,200
 • ME.
 • 35,402
 • 119,200
 • 119,200
 • CO.
 • 184,400
 • 184,400
 • 184,400
 • BZ.
 • 181,600
 • 181,600
 • 181,600
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 70,500
 • 70,500
 • 70,500
 • MOBI.
 • 30,024
 • 61,400
 • 61,400
 • PRO.
 • 23,996
 • 106,500
 • 106,500
 • TEL.
 • 95,600
 • 95,600
 • 95,600
 • ASIA.
 • 106,800
 • 106,800
 • 106,800
 • MN.
 • 384,400
 • 384,400
 • 384,400
 • AT.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • CO.AT.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • OR.AT.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • BE.
 • 47,100
 • 47,100
 • 47,100
 • CH.
 • 76,800
 • 76,800
 • 76,800
 • DE.
 • 37,600
 • 37,600
 • 37,600
 • EU.
 • 21,218
 • 47,600
 • 47,600
 • LI.
 • 76,800
 • 76,800
 • 76,800
 • NL.
 • 47,600
 • 47,600
 • 47,600
 • SE.
 • 124,500
 • 124,500
 • 124,500
 • CO.UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • ME.UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • ORG.UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • CC.
 • 84,900
 • 84,900
 • 84,900
 • NU.
 • 130,500
 • 130,500
 • 130,500
 • PW.
 • 130,793
 • 64,100
 • 64,100
 • TV.
 • 267,000
 • 267,000
 • 267,000
 • WS.
 • 202,400
 • 202,400
 • 202,400
 • COM.CO.
 • 84,900
 • 84,900
 • 84,900
 • NET.CO.
 • 84,900
 • 84,900
 • 84,900
 • ACADEMY.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • ACCOUNTANT.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • ACCOUNTANTS.
 • 90,131
 • 693,900
 • 693,900
 • ACTOR.
 • 60,048
 • 266,500
 • 266,500
 • AGENCY.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • APARTMENTS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • APP.
 • 205,000
 • 205,000
 • 205,000
 • ART.
 • 82,700
 • 82,700
 • 82,700
 • AUCTION.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • AUDIO.
 • 95,900
 • 95,900
 • 95,900
 • BAND.
 • 30,024
 • 160,000
 • 160,000
 • BAR.
 • 528,100
 • 528,100
 • 528,100
 • BIKE.
 • 30,024
 • 213,000
 • 213,000
 • BINGO.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • BLACK.
 • 78,074
 • 314,800
 • 314,800
 • BLACKFRIDAY.
 • 266,700
 • 266,700
 • 266,700
 • BLUE.
 • 30,024
 • 106,300
 • 106,300
 • BOUTIQUE.
 • 90,131
 • 208,000
 • 208,000
 • BUSINESS.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • CAB.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CAFE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • CAMERA.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CAMP.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CARDS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CARE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • CAREERS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • CASH.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • CENTER.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • CHAT.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CHEAP.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • CITY.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • CLICK.
 • 49,600
 • 49,600
 • 49,600
 • CLINIC.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • CLOUD.
 • 47,518
 • 52,800
 • 52,800
 • CLUB.
 • 104,100
 • 104,100
 • 104,100
 • CODES.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • COFFEE.
 • 30,024
 • 213,000
 • 213,000
 • COMMUNITY.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • COMPANY.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • COMPUTER.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • CONSULTING.
 • 90,131
 • 208,000
 • 208,000
 • COOKING.
 • 74,700
 • 74,700
 • 74,700
 • COOL.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • COUNTRY.
 • 74,700
 • 74,700
 • 74,700
 • CREDIT.
 • 30,024
 • 693,900
 • 693,900
 • CREDITCARD.
 • 1,009,200
 • 1,009,200
 • 1,009,200
 • DANCE.
 • 30,024
 • 160,000
 • 160,000
 • DATE.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • DEALS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • DELIVERY.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • DESIGN.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • DIGITAL.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • DIRECT.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • DIRECTORY.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • DISCOUNT.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • DOG.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • DOMAINS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • DOWNLOAD.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • EDUCATION.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • EMAIL.
 • 30,024
 • 138,300
 • 138,300
 • ENERGY.
 • 60,048
 • 693,900
 • 693,900
 • ENGINEER.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • ENGINEERING.
 • 90,131
 • 346,800
 • 346,800
 • ESTATE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • EVENTS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • EXCHANGE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • EXPERT.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • FAMILY.
 • 120,214
 • 160,000
 • 160,000
 • FANS.
 • 528,100
 • 528,100
 • 528,100
 • FASHION.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • FEEDBACK.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • FINANCE.
 • 120,214
 • 346,800
 • 346,800
 • FINANCIAL.
 • 120,214
 • 346,800
 • 346,800
 • FISH.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • FIT.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • FITNESS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • FLOWERS.
 • 186,600
 • 186,600
 • 186,600
 • FOOTBALL.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • FORSALE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • FOUNDATION.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • FUND.
 • 30,024
 • 346,800
 • 346,800
 • GALLERY.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • GAME.
 • 3,145,000
 • 3,145,000
 • 3,145,000
 • GAMES.
 • 90,131
 • 110,200
 • 110,200
 • GIFT.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • GIFTS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • GLASS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • GLOBAL.
 • 528,100
 • 528,100
 • 528,100
 • GOLD.
 • 30,024
 • 685,300
 • 685,300
 • GOLF.
 • 30,024
 • 346,800
 • 346,800
 • GRAPHICS.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • GREEN.
 • 78,074
 • 528,100
 • 528,100
 • GUIDE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • GROUP.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • HELP.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • HOLIDAY.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • HOST.
 • 667,400
 • 667,400
 • 667,400
 • HOSTING.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • HOUSE.
 • 60,048
 • 213,000
 • 213,000
 • INSTITUTE.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • INTERNATIONAL.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • INVESTMENTS.
 • 60,048
 • 693,900
 • 693,900
 • IN.
 • 78,200
 • 68,000
 • 78,200
 • IO.
 • 506,800
 • 506,800
 • 506,800
 • KITCHEN.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • LAND.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • LEGAL.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • LIFE.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • LIMITED.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • LINK.
 • 69,100
 • 69,100
 • 69,100
 • LIVE.
 • 30,024
 • 160,000
 • 160,000
 • LOL.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • LOVE.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • LTD.
 • 30,024
 • 106,500
 • 106,500
 • LTDA.
 • 47,991
 • 287,800
 • 287,800
 • MBA.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • MARKET.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • MARKETING.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • MEDIA.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • MEN.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • MONEY.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • NETWORK.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • NEWS.
 • 60,048
 • 160,000
 • 160,000
 • ONLINE.
 • 261,587
 • 266,500
 • 266,500
 • PARTY.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • PET.
 • 30,024
 • 106,300
 • 106,300
 • PHOTO.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • PHOTOS.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • PHOTOGRAPHY.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • PICS.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • PICTURES.
 • 30,024
 • 74,500
 • 74,500
 • PINK.
 • 30,024
 • 106,300
 • 106,300
 • PIZZA.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • PLACE.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • PLUS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • PRESS.
 • 522,700
 • 522,700
 • 522,700
 • PRODUCTIONS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • PROPERTY.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • PROPERTIES.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • PROTECTION.
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • RACING.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • RED.
 • 30,024
 • 106,300
 • 106,300
 • REPAIR.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • REPORT.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • REST.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • RESTAURANT.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • REVIEW.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • REVIEWS.
 • 60,048
 • 160,000
 • 160,000
 • ROCKS.
 • 30,024
 • 84,900
 • 84,900
 • RUN.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • SALE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • SCIENCE.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • SECURITY.
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • SERVICES.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • SCHOOL.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • SHOES.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • SHOP.
 • 54,020
 • 220,400
 • 220,400
 • SITE.
 • 218,028
 • 208,000
 • 208,000
 • SOCIAL.
 • 90,131
 • 208,000
 • 208,000
 • SOFTWARE.
 • 60,048
 • 183,600
 • 183,600
 • SOLAR.
 • 213,000
 • 213,000
 • 213,000
 • SOLUTIONS.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • SPACE.
 • 130,793
 • 63,800
 • 63,800
 • STREAM.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • STORE.
 • 479,556
 • 421,300
 • 421,300
 • STUDIO.
 • 60,048
 • 160,000
 • 160,000
 • STYLE.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • SUPPORT.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • SYSTEMS.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • TAX.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • TAXI.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • TECH.
 • 435,938
 • 368,400
 • 368,400
 • TECHNOLOGY.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • TENNIS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • TIPS.
 • 60,048
 • 138,300
 • 138,300
 • TODAY.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • TOOLS.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • TOURS.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • TOWN.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • TOYS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • TRADE.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • TRAINING.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • UK.COM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • UK.NET.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • UNIVERSITY.
 • 120,214
 • 346,800
 • 346,800
 • US.
 • 68,900
 • 68,900
 • 68,900
 • US.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • US.ORG.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • VIDEO.
 • 60,048
 • 160,000
 • 160,000
 • VIP.
 • 106,500
 • 106,500
 • 106,500
 • VISION.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • WATCH.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • WEBCAM.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • WEBSITE.
 • 174,411
 • 159,700
 • 159,700
 • WEDDING.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • WIKI.
 • 202,400
 • 202,400
 • 202,400
 • WIN.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • WORK.
 • 52,800
 • 52,800
 • 52,800
 • WORKS.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • WORLD.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • YOGA.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • XYZ.
 • 84,900
 • 84,900
 • 84,900
 • ZONE.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • CAPITAL.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • CATERING.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • DIET.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • REHAB.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • RIP.
 • 60,048
 • 127,600
 • 127,600
 • BUILD.
 • 528,100
 • 528,100
 • 528,100
 • CLEANING.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • CLOTHING.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • COLLEGE.
 • 480,000
 • 480,000
 • 480,000
 • DENTAL.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • EQUIPMENT.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • FARM.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • FISHING.
 • 74,700
 • 74,700
 • 74,700
 • FLIGHTS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • FLORIST.
 • 213,000
 • 213,000
 • 213,000
 • FURNITURE.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • GARDEN.
 • 53,400
 • 53,400
 • 53,400
 • GUITARS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • HOLDINGS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • RENT.
 • 474,700
 • 474,700
 • 474,700
 • THEATER.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • VILLAS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • TICKETS.
 • 3,412,000
 • 3,412,000
 • 3,412,000
 • SURGERY.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • SURF.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • SKI.
 • 78,074
 • 297,300
 • 297,300
 • SINGLES.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • LIGHTING.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • INSURE.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • HORSE.
 • 74,700
 • 74,700
 • 74,700
 • GIVES.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • FAITH.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • FAIL.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • EXPOSED.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • DIAMONDS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • DEGREE.
 • 60,048
 • 319,800
 • 319,800
 • DATING.
 • 180,380
 • 346,800
 • 346,800
 • CONSTRUCTION.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • COACH.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • CHRISTMAS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • BUILDERS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • BARGAINS.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • ASSOCIATES.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • VENTURES.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • HOCKEY.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • HU.COM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • EU.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • CO.COM.
 • 213,000
 • 213,000
 • 213,000
 • AC.
 • 506,800
 • 506,800
 • 506,800
 • COM.DE.
 • 42,200
 • 42,200
 • 42,200
 • COM.SE.
 • 84,900
 • 84,900
 • 84,900
 • CONDOS.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • CONTRACTORS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • AE.ORG.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • AFRICA.COM.
 • 213,000
 • 213,000
 • 213,000
 • AG.
 • 800,900
 • 800,900
 • 800,900
 • AR.COM.
 • 186,300
 • 186,300
 • 186,300
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 232,000
 • 232,000
 • 232,000
 • BEER.
 • 106,700
 • 106,700
 • 106,700
 • BERLIN.
 • 297,300
 • 297,300
 • 297,300
 • BET.
 • 106,300
 • 106,300
 • 106,300
 • BID.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • BIO.
 • 78,074
 • 411,000
 • 411,000
 • BR.COM.
 • 346,500
 • 346,500
 • 346,500
 • CAR.
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • CARS.
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • 19,750,900
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 60,048
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 60,048
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 120,214
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 90,131
 • 90,131
 • 90,131
 • CRUISES.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • CYMRU.
 • 127,600
 • 127,600
 • 127,600
 • DE.COM.
 • 148,900
 • 148,900
 • 148,900
 • DEMOCRAT.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • ENTERPRISES.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • EXPRESS.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • FUTBOL.
 • 30,024
 • 84,900
 • 84,900
 • FYI.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • GB.COM.
 • 533,400
 • 533,400
 • 533,400
 • GB.NET.
 • 79,500
 • 79,500
 • 79,500
 • GR.COM.
 • 127,600
 • 127,600
 • 127,600
 • GRATIS.
 • 60,048
 • 133,200
 • 133,200
 • GRIPE.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • GURU.
 • 60,048
 • 213,000
 • 213,000
 • HAMBURG.
 • 297,300
 • 297,300
 • 297,300
 • HAUS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • HEALTHCARE.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • HIPHOP.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • HIV.
 • 1,756,700
 • 1,756,700
 • 1,756,700
 • HU.NET.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • IMMO.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • IMMOBILIEN.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • IN.NET.
 • 63,600
 • 63,600
 • 63,600
 • INDUSTRIES.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • INK.
 • 202,400
 • 202,400
 • 202,400
 • IRISH.
 • 30,024
 • 266,500
 • 266,500
 • JETZT.
 • 138,500
 • 138,500
 • 138,500
 • JP.NET.
 • 74,300
 • 74,300
 • 74,300
 • JPN.COM.
 • 319,800
 • 319,800
 • 319,800
 • JUEGOS.
 • 95,900
 • 95,900
 • 95,900
 • KAUFEN.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • KIM.
 • 30,024
 • 106,300
 • 106,300
 • KR.COM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • LA.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • LC.
 • 192,200
 • 192,200
 • 192,200
 • LEASE.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • LIMO.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • LOANS.
 • 60,048
 • 693,900
 • 693,900
 • MAISON.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • MEMORIAL.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • MEX.COM.
 • 106,300
 • 106,300
 • 106,300
 • MODA.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • MOM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • MORTGAGE.
 • 90,131
 • 319,800
 • 319,800
 • NET.UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • NINJA.
 • 30,024
 • 110,200
 • 110,200
 • NO.COM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • NRW.
 • 297,300
 • 297,300
 • 297,300
 • PARTNERS.
 • 120,214
 • 346,800
 • 346,800
 • PARTS.
 • 120,214
 • 208,000
 • 208,000
 • PLC.UK.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • PLUMBING.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • PUB.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • QC.COM.
 • 175,700
 • 175,700
 • 175,700
 • RECIPES.
 • 30,024
 • 346,800
 • 346,800
 • REISE.
 • 300,653
 • 693,900
 • 693,900
 • REISEN.
 • 30,024
 • 133,200
 • 133,200
 • RENTALS.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • REPUBLICAN.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • RODEO.
 • 53,400
 • 53,400
 • 53,400
 • RU.COM.
 • 319,800
 • 319,800
 • 319,800
 • RUHR.
 • 237,600
 • 237,600
 • 237,600
 • SA.COM.
 • 319,800
 • 319,800
 • 319,800
 • SARL.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • SC.
 • 800,900
 • 800,900
 • 800,900
 • SCHULE.
 • 90,131
 • 133,200
 • 133,200
 • SE.COM.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • SE.NET.
 • 266,500
 • 266,500
 • 266,500
 • SH.
 • 506,800
 • 506,800
 • 506,800
 • SHIKSHA.
 • 106,300
 • 106,300
 • 106,300
 • SOCCER.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • SRL.
 • 47,991
 • 266,500
 • 266,500
 • SUPPLIES.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • SUPPLY.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • TATTOO.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • THEATRE.
 • 4,955,100
 • 4,955,100
 • 4,955,100
 • TIENDA.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • TIRES.
 • 60,048
 • 693,900
 • 693,900
 • GMBH.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • RADIO.AM.
 • 72,105
 • 72,105
 • 72,105
 • SALON.
 • 346,800
 • 346,800
 • 346,800
 • UY.COM.
 • 346,500
 • 346,500
 • 346,500
 • VACATIONS.
 • 208,000
 • 208,000
 • 208,000
 • VC.
 • 267,000
 • 267,000
 • 267,000
 • VET.
 • 60,048
 • 208,000
 • 208,000
 • VIAJES.
 • 30,024
 • 346,800
 • 346,800
 • VIN.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • VOYAGE.
 • 60,048
 • 346,800
 • 346,800
 • WALES.
 • 127,600
 • 127,600
 • 127,600
 • WIEN.
 • 213,700
 • 213,700
 • 213,700
 • WTF.
 • 30,024
 • 208,000
 • 208,000
 • ZA.COM.
 • 346,500
 • 346,500
 • 346,500
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
ORG.36,111----------
INFO.18,026----------
AGENCY.30,023----------
ACTOR.60,047----------
AUCTION.60,047----------
BAND.30,023----------
MBA.30,023----------
MARKET.60,047----------
MONEY.60,047----------
BIKE.30,023----------
BOUTIQUE.90,131----------
BLACK.78,074----------
BLUE.30,023----------
CAFE.60,047----------
CAPITAL.60,047----------
CENTER.60,047----------
CODES.60,047----------
COMPANY.30,023----------
COMPUTER.120,214----------
EMAIL.30,023----------
ENERGY.60,047----------
ENGINEER.60,047----------
EXPERT.60,047----------
FINANCE.120,214----------
FITNESS.60,047----------
GOLD.30,023----------
GREEN.78,074----------
HOLIDAY.60,047----------
INTERNATIONAL.30,023----------
KITCHEN.120,214----------
LAND.60,047----------
LIFE.30,023----------
NETWORK.30,023----------
NEWS.60,047----------
ONLINE.261,586----------
PIZZA.60,047----------
PLUS.60,047----------
RED.30,023----------
REPORT.60,047----------
RIP.60,047----------
RUN.30,023----------
SALE.60,047----------
SOCIAL.90,131----------
SHOES.120,214----------
SITE.218,028----------
SPACE.130,793----------
STYLE.60,047----------
SUPPORT.60,047----------
TAXI.60,047----------
TECH.435,938----------
TECHNOLOGY.60,047----------
TIPS.60,047----------
TOOLS.30,023----------
TOYS.60,047----------
TOWN.60,047----------
UNIVERSITY.120,214----------
VIDEO.60,047----------
WATCH.60,047----------
WEBSITE.174,410----------
WORLD.30,023----------
ZONE.30,023----------
CASH.30,023----------
CHEAP.60,047----------
CITY.30,023----------
COFFEE.30,023----------
CREDIT.30,023----------
DATE.90,13190,13190,131
DELIVERY.60,047----------
DOWNLOAD.90,13190,13190,131
ESTATE.60,047----------
EVENTS.60,047----------
EXCHANGE.60,047----------
FARM.60,047----------
FORSALE.60,047----------
FUND.30,023----------
INSTITUTE.30,023----------
LIVE.30,023----------
MEDIA.60,047----------
PICTURES.30,023----------
RESTAURANT.60,047----------
SERVICES.60,047----------
SOFTWARE.60,047----------
SYSTEMS.30,023----------
TRADE.90,13190,13190,131
WEBCAM.90,13190,13190,131
TRAINING.120,214----------
TOURS.60,047----------
SKI.78,074----------
ROCKS.30,023----------
REVIEW.90,13190,13190,131
MARKETING.60,047----------
LOAN.90,13190,13190,131
INVESTMENTS.60,047----------
GIVES.60,047----------
FINANCIAL.120,214----------
FAITH.90,13190,13190,131
FAIL.30,023----------
EXPOSED.30,023----------
ENGINEERING.90,131----------
DIRECTORY.60,047----------
DEGREE.60,047----------
DATING.180,380----------
COOL.30,023----------
CONSULTING.90,131----------
COACH.60,047----------
BARGAINS.30,023----------
ASSOCIATES.60,047----------
ACCOUNTANT.90,13190,13190,131
VENTURES.60,047----------
ME.35,402----------
CLOUD.47,518----------
ACCOUNTANTS.90,131----------
BID.90,13190,13190,131
BIO.78,074----------
CARE.60,047----------
CHURCH.60,047----------
CLAIMS.60,047----------
COUPONS.120,214----------
CRICKET.90,13190,13190,131
DANCE.30,023----------
DEMOCRAT.60,047----------
DIGITAL.60,047----------
DIRECT.120,214----------
DOG.60,047----------
ENTERPRISES.120,214----------
EU.21,217----------
EXPRESS.30,023----------
FAMILY.120,214----------
FOUNDATION.60,047----------
FUTBOL.30,023----------
FYI.30,023----------
GOLF.30,023----------
GRATIS.60,047----------
GUIDE.60,047----------
GURU.60,047----------
HAUS.60,047----------
HOUSE.60,047----------
IMMO.60,047----------
IMMOBILIEN.60,047----------
IRISH.30,023----------
KAUFEN.60,047----------
KIM.30,023----------
LOANS.60,047----------
LTDA.47,991----------
MEN.90,13190,13190,131
MOBI.30,023----------
MODA.60,047----------
MORTGAGE.90,131----------
NINJA.30,023----------
PARTNERS.120,214----------
PARTS.120,214----------
PARTY.90,13190,13190,131
PET.30,023----------
PHOTOGRAPHY.30,023----------
PHOTOS.60,047----------
PINK.30,023----------
PRO.23,995----------
PRODUCTIONS.60,047----------
PROPERTIES.30,023----------
PUB.60,047----------
PW.130,793----------
RACING.90,13190,13190,131
RECIPES.30,023----------
REISE.300,653----------
REISEN.30,023----------
RENTALS.60,047----------
REPAIR.60,047----------
REPUBLICAN.60,047----------
REVIEWS.60,047----------
SCHULE.90,131----------
SCIENCE.90,13190,13190,131
SOLUTIONS.30,023----------
SRL.47,991----------
STUDIO.60,047----------
TAX.60,047----------
TIRES.60,047----------
TODAY.30,023----------
VET.60,047----------
VIAJES.30,023----------
VIN.60,047----------
VOYAGE.60,047----------
WIN.90,13190,13190,131
WORKS.30,023----------
WTF.30,023----------
STORE.479,555----------
LTD.30,023----------
STREAM.90,13190,13190,131
GROUP.30,023----------
RADIO.AM.72,10472,10472,104
SHOP.54,019----------
GAMES.90,131----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه