ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف لحظه ای)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 35,768
 • 39,800
 • 39,800
 • NET.
 • 40,222
 • 55,900
 • 55,900
 • ORG.
 • 59,900
 • 59,900
 • 59,900
 • BIZ.
 • 62,000
 • 62,000
 • 62,000
 • INFO.
 • 11,112
 • 52,600
 • 52,600
 • ME.
 • 38,523
 • 81,900
 • 81,900
 • CO.
 • 144,400
 • 144,400
 • 144,400
 • US.
 • 47,400
 • 47,400
 • 47,400
 • BZ.
 • 75,576
 • 124,800
 • 124,800
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 48,400
 • 48,400
 • 48,400
 • MOBI.
 • 17,861
 • 42,200
 • 42,200
 • PRO.
 • 17,861
 • 73,200
 • 73,200
 • TEL.
 • 65,700
 • 65,700
 • 65,700
 • ASIA.
 • 73,400
 • 73,400
 • 73,400
 • MN.
 • 264,300
 • 264,300
 • 264,300
 • AT.
 • 61,400
 • 61,400
 • 61,400
 • CO.AT.
 • 61,400
 • 61,400
 • 61,400
 • OR.AT.
 • 61,400
 • 61,400
 • 61,400
 • BE.
 • 22,590
 • 22,590
 • 32,300
 • CH.
 • 52,800
 • 52,800
 • 52,800
 • DE.
 • 25,900
 • 25,900
 • 25,900
 • EU.
 • 13,729
 • 32,800
 • 32,800
 • LI.
 • 52,800
 • 52,800
 • 52,800
 • NL.
 • 32,800
 • 32,800
 • 32,800
 • SE.
 • 85,600
 • 85,600
 • 85,600
 • CO.UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • ME.UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • ORG.UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • CC.
 • 58,400
 • 58,400
 • 58,400
 • NU.
 • 89,700
 • 89,700
 • 89,700
 • PW.
 • 97,294
 • 44,100
 • 44,100
 • TV.
 • 183,500
 • 183,500
 • 183,500
 • WS.
 • 139,200
 • 139,200
 • 139,200
 • COM.CO.
 • 58,400
 • 58,400
 • 58,400
 • NET.CO.
 • 58,400
 • 58,400
 • 58,400
 • ACADEMY.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • ACCOUNTANT.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • ACCOUNTANTS.
 • 100,646
 • 477,000
 • 477,000
 • ACTOR.
 • 33,564
 • 183,100
 • 183,100
 • AGENCY.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • APARTMENTS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • AUCTION.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • AUDIO.
 • 335,547
 • 65,900
 • 65,900
 • BAND.
 • 16,759
 • 109,900
 • 109,900
 • BAR.
 • 363,100
 • 363,100
 • 363,100
 • BIKE.
 • 16,759
 • 146,500
 • 146,500
 • BLACK.
 • 58,129
 • 216,400
 • 216,400
 • BLACKFRIDAY.
 • 335,547
 • 183,300
 • 183,300
 • BLUE.
 • 17,861
 • 73,000
 • 73,000
 • CAB.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CAFE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • CAMERA.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CAMP.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CARDS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CARE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • CAREERS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • CASH.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • CENTER.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • CHAT.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CHEAP.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • CITY.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • CLICK.
 • 22,361
 • 34,100
 • 34,100
 • CLINIC.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • CLOUD.
 • 30,855
 • 36,400
 • 36,400
 • CLUB.
 • 71,600
 • 71,600
 • 71,600
 • CODES.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • COFFEE.
 • 16,759
 • 146,500
 • 146,500
 • COMMUNITY.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • COMPANY.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • COMPUTER.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • CONSULTING.
 • 50,323
 • 143,000
 • 143,000
 • COOKING.
 • 51,300
 • 51,300
 • 51,300
 • COOL.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • COUNTRY.
 • 51,300
 • 51,300
 • 51,300
 • CREDIT.
 • 16,759
 • 477,000
 • 477,000
 • CREDITCARD.
 • 693,800
 • 693,800
 • 693,800
 • DANCE.
 • 16,759
 • 109,900
 • 109,900
 • DATE.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • DEALS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • DELIVERY.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • DESIGN.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • DIGITAL.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • DIRECT.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • DIRECTORY.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • DISCOUNT.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • DOG.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • DOMAINS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • DOWNLOAD.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • EDUCATION.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • EMAIL.
 • 16,759
 • 95,100
 • 95,100
 • ENERGY.
 • 477,000
 • 477,000
 • 477,000
 • ENGINEER.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • ENGINEERING.
 • 50,323
 • 238,400
 • 238,400
 • ESTATE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • EVENTS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • EXCHANGE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • EXPERT.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • FAMILY.
 • 67,128
 • 109,900
 • 109,900
 • FANS.
 • 363,100
 • 363,100
 • 363,100
 • FASHION.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • FEEDBACK.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • FINANCE.
 • 67,128
 • 238,400
 • 238,400
 • FINANCIAL.
 • 67,128
 • 238,400
 • 238,400
 • FISH.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • FIT.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • FITNESS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • FLOWERS.
 • 335,547
 • 128,300
 • 128,300
 • FOOTBALL.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • FORSALE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • FOUNDATION.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • FUND.
 • 16,759
 • 238,400
 • 238,400
 • GALLERY.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • GAME.
 • 1,006,596
 • 2,162,200
 • 2,162,200
 • GIFT.
 • 44,721
 • 95,300
 • 95,300
 • GIFTS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • GLASS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • GLOBAL.
 • 363,100
 • 363,100
 • 363,100
 • GOLD.
 • 16,759
 • 471,100
 • 471,100
 • GOLF.
 • 16,759
 • 238,400
 • 238,400
 • GRAPHICS.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • GREEN.
 • 58,129
 • 363,100
 • 363,100
 • GUIDE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • GROUP.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • HELP.
 • 67,128
 • 95,300
 • 95,300
 • HOLIDAY.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • HOST.
 • 458,900
 • 458,900
 • 458,900
 • HOSTING.
 • 1,006,596
 • 143,000
 • 143,000
 • HOUSE.
 • 33,564
 • 146,500
 • 146,500
 • INSTITUTE.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • INTERNATIONAL.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • INVESTMENTS.
 • 33,564
 • 477,000
 • 477,000
 • KITCHEN.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • LAND.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • LEGAL.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • LIFE.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • LIMITED.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • LINK.
 • 22,361
 • 47,600
 • 47,600
 • LIVE.
 • 16,759
 • 109,900
 • 109,900
 • LOL.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • LOVE.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • LTD.
 • 16,759
 • 73,200
 • 73,200
 • LTDA.
 • 35,768
 • 197,900
 • 197,900
 • MBA.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • MARKET.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • MARKETING.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • MEDIA.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • MEN.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • MONEY.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • NETWORK.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • NEWS.
 • 33,564
 • 109,900
 • 109,900
 • ONLINE.
 • 194,588
 • 183,100
 • 183,100
 • PARTY.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • PET.
 • 17,861
 • 73,000
 • 73,000
 • PHOTO.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • PHOTOS.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • PHOTOGRAPHY.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • PICS.
 • 67,128
 • 95,300
 • 95,300
 • PICTURES.
 • 16,759
 • 51,200
 • 51,200
 • PINK.
 • 17,861
 • 73,000
 • 73,000
 • PIZZA.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • PLACE.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • PLUS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • PRESS.
 • 359,400
 • 359,400
 • 359,400
 • RACING.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • RED.
 • 17,861
 • 73,000
 • 73,000
 • REPAIR.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • REPORT.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • REST.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • RESTAURANT.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • REVIEW.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • REVIEWS.
 • 33,564
 • 109,900
 • 109,900
 • ROCKS.
 • 16,759
 • 58,400
 • 58,400
 • RUN.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • SALE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • SCIENCE.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • SERVICES.
 • 50,323
 • 143,000
 • 143,000
 • SCHOOL.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • SHOES.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • SITE.
 • 162,172
 • 143,000
 • 143,000
 • SOCIAL.
 • 50,323
 • 143,000
 • 143,000
 • SOFTWARE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • SOLAR.
 • 146,500
 • 146,500
 • 146,500
 • SOLUTIONS.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • SPACE.
 • 97,294
 • 43,900
 • 43,900
 • STREAM.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • STORE.
 • 356,760
 • 289,600
 • 289,600
 • STUDIO.
 • 33,564
 • 109,900
 • 109,900
 • STYLE.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • SUPPORT.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • SYSTEMS.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • TAX.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • TAXI.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • TECH.
 • 324,344
 • 253,300
 • 253,300
 • TECHNOLOGY.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • TENNIS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • TIPS.
 • 33,564
 • 95,100
 • 95,100
 • TODAY.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • TOOLS.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • TOURS.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • TOWN.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • TOYS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • TRADE.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • TRAINING.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • UNIVERSITY.
 • 67,128
 • 238,400
 • 238,400
 • VIDEO.
 • 33,564
 • 109,900
 • 109,900
 • VIP.
 • 73,200
 • 73,200
 • 73,200
 • VISION.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • WATCH.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • WEBCAM.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • WEBSITE.
 • 129,756
 • 109,800
 • 109,800
 • WEDDING.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • WIKI.
 • 139,200
 • 139,200
 • 139,200
 • WIN.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • WORK.
 • 36,400
 • 36,400
 • 36,400
 • WORKS.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • WORLD.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • YOGA.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • XYZ.
 • 58,400
 • 58,400
 • 58,400
 • ZONE.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • BINGO.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • BOUTIQUE.
 • 50,323
 • 143,000
 • 143,000
 • BUSINESS.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • CAPITAL.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • CATERING.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • DIET.
 • 335,547
 • 95,300
 • 95,300
 • REHAB.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • RIP.
 • 33,564
 • 87,800
 • 87,800
 • IO.
 • 348,300
 • 348,300
 • 348,300
 • BUILD.
 • 363,100
 • 363,100
 • 363,100
 • CLEANING.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • CLOTHING.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • COLLEGE.
 • 330,000
 • 330,000
 • 330,000
 • DENTAL.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • EQUIPMENT.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • FARM.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • FISHING.
 • 51,300
 • 51,300
 • 51,300
 • FLIGHTS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • FLORIST.
 • 146,500
 • 146,500
 • 146,500
 • FURNITURE.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • GARDEN.
 • 36,700
 • 36,700
 • 36,700
 • GUITARS.
 • 335,547
 • 143,000
 • 143,000
 • HOLDINGS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • RENT.
 • 326,300
 • 326,300
 • 326,300
 • THEATER.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • VILLAS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • TICKETS.
 • 2,345,700
 • 2,345,700
 • 2,345,700
 • SURGERY.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • SURF.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • SKI.
 • 58,129
 • 204,400
 • 204,400
 • SINGLES.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • LIGHTING.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • INSURE.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • HORSE.
 • 51,300
 • 51,300
 • 51,300
 • GIVES.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • FAITH.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • FAIL.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • EXPOSED.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • DIAMONDS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • DEGREE.
 • 33,564
 • 219,900
 • 219,900
 • DATING.
 • 100,646
 • 238,400
 • 238,400
 • CONSTRUCTION.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • COACH.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • CHRISTMAS.
 • 102,850
 • 143,000
 • 143,000
 • BUILDERS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • BARGAINS.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • ASSOCIATES.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • VENTURES.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • HOCKEY.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • HU.COM.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • EU.COM.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • CO.COM.
 • 146,500
 • 146,500
 • 146,500
 • AC.
 • 348,300
 • 348,300
 • 348,300
 • COM.DE.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • COM.SE.
 • 58,400
 • 58,400
 • 58,400
 • CONDOS.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • CONTRACTORS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • AE.ORG.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • AFRICA.COM.
 • 146,500
 • 146,500
 • 146,500
 • AG.
 • 550,600
 • 550,600
 • 550,600
 • AR.COM.
 • 128,100
 • 128,100
 • 128,100
 • AUTO.
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • BAYERN.
 • 159,400
 • 159,400
 • 159,400
 • BEER.
 • 73,300
 • 73,300
 • 73,300
 • BERLIN.
 • 204,400
 • 204,400
 • 204,400
 • BET.
 • 73,000
 • 73,000
 • 73,000
 • BID.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • BIO.
 • 58,129
 • 282,500
 • 282,500
 • BR.COM.
 • 238,200
 • 238,200
 • 238,200
 • CAR.
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • CARS.
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • CASA.
 • 36,400
 • 36,400
 • 36,400
 • CHURCH.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • CLAIMS.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • CN.
 • 66,100
 • 66,100
 • 66,100
 • CN.COM.
 • 102,400
 • 102,400
 • 102,400
 • COUPONS.
 • 67,128
 • 238,400
 • 238,400
 • CRICKET.
 • 67,036
 • 67,036
 • 67,036
 • CRUISES.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • CYMRU.
 • 87,800
 • 87,800
 • 87,800
 • DE.COM.
 • 102,400
 • 102,400
 • 102,400
 • DEMOCRAT.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • ENTERPRISES.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • EXPRESS.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • FUTBOL.
 • 16,759
 • 58,400
 • 58,400
 • FYI.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • GB.COM.
 • 366,700
 • 366,700
 • 366,700
 • GB.NET.
 • 54,700
 • 54,700
 • 54,700
 • GR.COM.
 • 87,800
 • 87,800
 • 87,800
 • GRATIS.
 • 33,564
 • 91,600
 • 91,600
 • GRIPE.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • GURU.
 • 33,564
 • 146,500
 • 146,500
 • HAMBURG.
 • 204,400
 • 204,400
 • 204,400
 • HAUS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • HEALTHCARE.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • HIPHOP.
 • 335,547
 • 95,300
 • 95,300
 • HIV.
 • 599,467
 • 1,207,800
 • 1,207,800
 • HU.NET.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • IMMO.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • IMMOBILIEN.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • IN.NET.
 • 43,700
 • 43,700
 • 43,700
 • INDUSTRIES.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • INK.
 • 139,200
 • 139,200
 • 139,200
 • IRISH.
 • 16,759
 • 183,100
 • 183,100
 • JETZT.
 • 95,300
 • 95,300
 • 95,300
 • JP.NET.
 • 51,000
 • 51,000
 • 51,000
 • JPN.COM.
 • 219,900
 • 219,900
 • 219,900
 • JUEGOS.
 • 1,006,596
 • 65,900
 • 65,900
 • KAUFEN.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • KIM.
 • 17,861
 • 73,000
 • 73,000
 • KR.COM.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • LA.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • LC.
 • 132,100
 • 132,100
 • 132,100
 • LEASE.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • LIMO.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • LOANS.
 • 33,564
 • 477,000
 • 477,000
 • MAISON.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • MEMORIAL.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • MEX.COM.
 • 73,000
 • 73,000
 • 73,000
 • MODA.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • MOM.
 • 85,035
 • 183,100
 • 183,100
 • MORTGAGE.
 • 50,323
 • 219,900
 • 219,900
 • NET.UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • NINJA.
 • 16,759
 • 75,700
 • 75,700
 • NO.COM.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • NRW.
 • 204,400
 • 204,400
 • 204,400
 • PARTNERS.
 • 67,128
 • 238,400
 • 238,400
 • PARTS.
 • 67,128
 • 143,000
 • 143,000
 • PLC.UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • PLUMBING.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • PRODUCTIONS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • PROPERTIES.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • PROPERTY.
 • 335,547
 • 143,000
 • 143,000
 • PROTECTION.
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • PUB.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • QC.COM.
 • 120,800
 • 120,800
 • 120,800
 • RECIPES.
 • 16,759
 • 238,400
 • 238,400
 • REISE.
 • 477,000
 • 477,000
 • 477,000
 • REISEN.
 • 16,759
 • 91,600
 • 91,600
 • RENTALS.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • REPUBLICAN.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • RODEO.
 • 36,700
 • 36,700
 • 36,700
 • RU.COM.
 • 219,900
 • 219,900
 • 219,900
 • RUHR.
 • 163,400
 • 163,400
 • 163,400
 • SA.COM.
 • 219,900
 • 219,900
 • 219,900
 • SARL.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • SC.
 • 156,570
 • 550,600
 • 550,600
 • SCHULE.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • SE.COM.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • SE.NET.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • SECURITY.
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • 13,578,700
 • SH.
 • 348,300
 • 348,300
 • 348,300
 • SHIKSHA.
 • 73,000
 • 73,000
 • 73,000
 • SOCCER.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • SRL.
 • 35,768
 • 183,100
 • 183,100
 • SUPPLIES.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • SUPPLY.
 • 91,600
 • 91,600
 • 91,600
 • TATTOO.
 • 102,850
 • 143,000
 • 143,000
 • THEATRE.
 • 3,406,600
 • 3,406,600
 • 3,406,600
 • TIENDA.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • TIRES.
 • 33,564
 • 477,000
 • 477,000
 • UK.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • GMBH.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • RADIO.AM.
 • 53,675
 • 53,675
 • 53,675
 • SALON.
 • 238,400
 • 238,400
 • 238,400
 • UK.COM.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • UK.NET.
 • 183,100
 • 183,100
 • 183,100
 • US.COM.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • US.ORG.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • UY.COM.
 • 238,200
 • 238,200
 • 238,200
 • VACATIONS.
 • 143,000
 • 143,000
 • 143,000
 • VC.
 • 183,500
 • 183,500
 • 183,500
 • VET.
 • 33,564
 • 143,000
 • 143,000
 • VIAJES.
 • 16,759
 • 238,400
 • 238,400
 • VIN.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • VOYAGE.
 • 33,564
 • 238,400
 • 238,400
 • WALES.
 • 87,800
 • 87,800
 • 87,800
 • WIEN.
 • 147,000
 • 147,000
 • 147,000
 • WTF.
 • 16,759
 • 143,000
 • 143,000
 • ZA.COM.
 • 238,200
 • 238,200
 • 238,200
 • ART.
 • 56,900
 • 56,900
 • 56,900
 • SHOP.
 • 40,222
 • 151,500
 • 151,500
 • GAMES.
 • 50,323
 • 75,700
 • 75,700
 • IN.
 • 44,300
 • 38,100
 • 44,300
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
COM.35,767----------
NET.40,221----------
INFO.11,111----------
AGENCY.16,759----------
ACTOR.33,563----------
AUCTION.33,563----------
AUDIO.335,547----------
BAND.16,759----------
LINK.22,360----------
LOL.67,127----------
MBA.16,759----------
MONEY.33,563----------
BIKE.16,759----------
BOUTIQUE.50,322----------
BLACK.58,128----------
BLUE.17,861----------
CAFE.33,563----------
CAPITAL.33,563----------
CENTER.33,563----------
CLICK.22,360----------
CODES.33,563----------
COMPANY.16,759----------
COMPUTER.67,127----------
DIET.335,547----------
EMAIL.16,759----------
EXPERT.33,563----------
FINANCE.67,127----------
FITNESS.33,563----------
GIFT.44,721----------
GOLD.16,759----------
GREEN.58,128----------
HELP.67,127----------
HOLIDAY.33,563----------
INTERNATIONAL.16,759----------
KITCHEN.67,127----------
LAND.33,563----------
LIFE.16,759----------
NETWORK.16,759----------
NEWS.33,563----------
ONLINE.194,588----------
PHOTO.67,127----------
PIZZA.33,563----------
PLUS.33,563----------
RED.17,861----------
REPORT.33,563----------
RIP.33,563----------
RUN.16,759----------
SALE.33,563----------
SOCIAL.50,322----------
SHOES.67,127----------
SITE.162,172----------
SPACE.97,294----------
STYLE.33,563----------
SUPPORT.33,563----------
TAXI.33,563----------
TECH.324,344----------
TIPS.33,563----------
TOOLS.16,759----------
TOYS.33,563----------
TOWN.33,563----------
UNIVERSITY.67,127----------
VIDEO.33,563----------
WATCH.33,563----------
WEBSITE.129,756----------
WORLD.16,759----------
ZONE.16,759----------
CASH.16,759----------
CHEAP.33,563----------
CITY.16,759----------
COFFEE.16,759----------
CREDIT.16,759----------
DATE.67,03667,03667,036
DELIVERY.33,563----------
DOWNLOAD.67,03667,03667,036
ESTATE.33,563----------
EVENTS.33,563----------
EXCHANGE.33,563----------
FARM.33,563----------
FLOWERS.335,547----------
FORSALE.33,563----------
FUND.16,759----------
GUITARS.335,547----------
INSTITUTE.16,759----------
LIVE.16,759----------
PICS.67,127----------
MEDIA.33,563----------
PICTURES.16,759----------
RESTAURANT.33,563----------
SERVICES.50,322----------
SOFTWARE.33,563----------
SYSTEMS.16,759----------
TRADE.67,03667,03667,036
WEBCAM.67,03667,03667,036
TRAINING.67,127----------
TOURS.33,563----------
SKI.58,128----------
ROCKS.16,759----------
REVIEW.67,03667,03667,036
LOAN.67,03667,03667,036
INVESTMENTS.33,563----------
GIVES.33,563----------
FINANCIAL.67,127----------
FAITH.67,03667,03667,036
FAIL.16,759----------
EXPOSED.16,759----------
ENGINEERING.50,322----------
DIRECTORY.33,563----------
DEGREE.33,563----------
DATING.100,645----------
COOL.16,759----------
CONSULTING.50,322----------
COACH.33,563----------
CHRISTMAS.102,849----------
BARGAINS.16,759----------
ASSOCIATES.33,563----------
ACCOUNTANT.67,03667,03667,036
VENTURES.33,563----------
ME.38,522----------
CLOUD.30,855----------
ACCOUNTANTS.100,645----------
BE.-----22,590-----
BID.67,03667,03667,036
BIO.58,128----------
BLACKFRIDAY.335,547----------
BZ.75,576----------
CARE.33,563----------
CHURCH.33,563----------
CLAIMS.33,563----------
COUPONS.67,127----------
CRICKET.67,03667,03667,036
DANCE.16,759----------
DEMOCRAT.33,563----------
DIGITAL.33,563----------
DIRECT.67,127----------
DOG.33,563----------
ENTERPRISES.67,127----------
EU.13,728----------
EXPRESS.16,759----------
FAMILY.67,127----------
FOUNDATION.33,563----------
FUTBOL.16,759----------
FYI.16,759----------
GAME.1,006,596----------
GOLF.16,759----------
GRATIS.33,563----------
GUIDE.33,563----------
GURU.33,563----------
HAUS.33,563----------
HIPHOP.335,547----------
HIV.599,467----------
HOSTING.1,006,596----------
HOUSE.33,563----------
IMMO.33,563----------
IMMOBILIEN.33,563----------
IRISH.16,759----------
JUEGOS.1,006,596----------
KAUFEN.33,563----------
KIM.17,861----------
LOANS.33,563----------
LTDA.35,767----------
MEN.67,03667,03667,036
MOBI.17,861----------
MODA.33,563----------
MOM.85,034----------
MORTGAGE.50,322----------
NINJA.16,759----------
PARTNERS.67,127----------
PARTS.67,127----------
PARTY.67,03667,03667,036
PET.17,861----------
PHOTOGRAPHY.16,759----------
PHOTOS.33,563----------
PINK.17,861----------
PLACE.16,759----------
PRO.17,861----------
PRODUCTIONS.33,563----------
PROPERTIES.16,759----------
PROPERTY.335,547----------
PUB.33,563----------
PW.97,294----------
RACING.67,03667,03667,036
RECIPES.16,759----------
REISEN.16,759----------
RENTALS.33,563----------
REPAIR.33,563----------
REPUBLICAN.33,563----------
REVIEWS.33,563----------
SC.156,570----------
SCIENCE.67,03667,03667,036
SOLUTIONS.16,759----------
SRL.35,767----------
STUDIO.33,563----------
TATTOO.102,849----------
TAX.33,563----------
TIRES.33,563----------
TODAY.16,759----------
VET.33,563----------
VIAJES.16,759----------
VIN.33,563----------
VOYAGE.33,563----------
WIN.67,03667,03667,036
WORKS.16,759----------
WTF.16,759----------
STORE.356,760----------
LTD.16,759----------
STREAM.67,03667,03667,036
GROUP.16,759----------
RADIO.AM.53,67453,67453,674
SHOP.40,221----------
GAMES.50,322----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

 • US.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه